Elisabeth Elliot napjaink legismertebb keresztyén amerikai írónõje Brüsszelben született, ahol szülei misszionáriusok voltak. Már gyermekkorában megtért és teljesen átadta az életét az Úrnak.
A bibliaiskola befejezése után Ecuadorba ment missziói szolgálatra, ahol elõször a colorado indiánok, majd Jim Elliottal kötött házassága után a kecsuák között dolgozott.
Miután Jim Elliotot és négy társát 1956. januárjában az auka indiánok megölték, másfél éves kislányával és az egyik meggyilkolt misszionárius nõvérével maga ment el és élt két évig a törzs tagjai között, hogy írásba foglalja nyelvüket, elõkészítse a bibliafordítók munkáját és Isten Igéjét hirdesse. Késõbb visszament a kecsua indiánokhoz és ott folytatta missziói munkáját, majd lánya iskoláztatása miatt visszatelepült az Egyesült Államokba.
Elsõ könyvében az öt misszionárius történetét dolgozta fel, majd egyre-másra jelentek meg a keresztyén életrõl, Isten akaratának feltétel nélküli követésérõl, a kereszt útjának vállalásáról szóló írásai.
Ma férjével, Lars Grennel Új-Angliában, az Atlanti-óceán partján él, gyakran hívják konferenciákra, elõadókörutakra.


A Jó Hír Missziónál magyarul megjelent mûvei:
Békességet hagyok néktek
A dicsõség kapuján át
A Mindenható árnyékában
A szeretet ára
A szex nem játék
Áldást örököltek
Biztos fény a messzeségben
Fegyelem - a hívõ élet ábécéje
Feljegyzések
Gondolatok a férfiakról
Magányosság
Nõnek születtél
Rokonaim a vademberek
Szerelem és tisztaság
Társkeresõ
Út a szenvedésen át
Az Anya a család formálója (video)
Hogyan neveljünk hatékonyan? (video)