Mélyebbre a hitben!

Ára: 600,- Ft
Papírkötés, 127 oldal, 140*200mm

Alex Konya:
Démonok

Miközben a Nyugat egyre mélyebbre süllyed az erkölcsi káoszba és a lelki sötétségbe, Isten népéből egyre többen tesznek fel komoly kérdéseket, amelyek a Sátán és démoni seregeinek hatalmát érintik.
E könyv segítséget próbál nyújtani, ha nem tudjuk a választ az ilyen és hasonló kérdésekre. Olvasása közben felfedezhetjük, Isten milyen csodálatosan gondoskodott rólunk, hogy győzhessünk a mindennapi életben, ha Krisztussal, Megváltónkkal és Urunkkal járjuk utunkat.
A szerző komolyan figyelmeztet arra is, hogy az újszövetségi levelek nem szólítanak fel a Sátán birodalmának megtámadására, a démonok leleplezésére vagy kiűzésére. Annál többet beszélnek Krisztusban hit által elfoglalt helyzetünkről és arról a kiváltságról, amellyel felvehetjük Isten minden fegyverét, hogy az ő erejével és hatalmával állhassunk meg ama gonosz napon.

További könyveink ebben a témakörben:
William MacDonald:
Mindörökre Krisztusban
"...az Úré a szabadítás - amihez semmit sem tehetünk hozzá!"
»»
Elisabeth Elliot:
Biztos fény a messzeségben
"A vezetésért mondott imádságaink tulajdonképpen itt kezdődnek:
bízom benne" »»
Elisabeth Elliot:
Fegyelem - a hívő élet ábécéje
"...boldogságunkat egyedül az engedelmességben találjuk, s a szabályok betartása tesz szabaddá" »»
Elisabeth Elliot:
Feljegyzések
...az imádságról, a megbocsátásról, Isten akaratának dicsőségéről
»»
Csendes idő
Imádkozási kalauz
»»
Malcolm Smith:
Kiégett hívő élet
Amikor nem elég, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk...
»»
Sréter Ferenc:
Az az egy
Sréter Ferenc három Igehirdetés-sorozata
»»
Sréter Ferenc:
Hét szó a kereszten
"A hét a teljesség száma a Szentírásban.
A keresztben és a kereszten elhangzott szavakban valóban a teljesség van előttünk." »»
Howard G. Hendricks:
Illés
Bátorság, harc és válság
»»
E. M. Bounds:
Az imából fakadó erő
"Az egyház módszereket, Isten azonban alkalmasabb embereket keres. Isten módszere az ember." »»
Ron Harris:
Mária, az én Uram anyja
"Máriát úgy próbálom tisztelni, hogy fiát Uramnak vallom."
»»
« VISSZA A TARTALOMJEGYZÉKHEZ ¦ ABC-rendben: KÖNYVEK CÍME SZERINT ¦ SZERZŐK SZERINT