Mélyebbre a hitben!

Ára: 250,- Ft
Papírkötés, 80 oldal, 105*185mm

Sréter Ferenc:
Hét szó a kereszten

Isten, aki csodálatosan teszi a kicsinyt naggyá az embervilágban is (Mt 11,25), a mi kicsiny földünkön állíttatta fel a Golgota keresztjét, Isten hozzánk való szerelmének "minden ismeretet felülhaladó" bizonyságát.

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök életet vegyen" (Ján 3,16)

Istennek ez a mérhetetlen és érthetetlen szeretete teszi a földet
- a földön a keresztet - valóban a világ csodálatos középpontjává;
az átokhalál küszöbén a kereszten elhangzott Isteni szavakat pedig
a világ minden szavának legszentebbjévé.

További könyveink ebben a témakörben:
William MacDonald:
Mindörökre Krisztusban
"...az Úré a szabadítás - amihez semmit sem tehetünk hozzá!"
»»
Elisabeth Elliot:
Biztos fény a messzeségben
"A vezetésért mondott imádságaink tulajdonképpen itt kezdődnek:
bízom benne" »»
Elisabeth Elliot:
Fegyelem - a hívő élet ábécéje
"...boldogságunkat egyedül az engedelmességben találjuk, s a szabályok betartása tesz szabaddá" »»
Elisabeth Elliot:
Feljegyzések
...az imádságról, a megbocsátásról, Isten akaratának dicsőségéről
»»
Csendes idő
Imádkozási kalauz
»»
Malcolm Smith:
Kiégett hívő élet
Amikor nem elég, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk...
»»
Sréter Ferenc:
Az az egy
Sréter Ferenc három Igehirdetés-sorozata
»»
Alex Konya:
Démonok
- a Biblia kijelentései alapján
»»
Howard G. Hendricks:
Illés
Bátorság, harc és válság
»»
E. M. Bounds:
Az imából fakadó erő
"Az egyház módszereket, Isten azonban alkalmasabb embereket keres. Isten módszere az ember." »»
Ron Harris:
Mária, az én Uram anyja
"Máriát úgy próbálom tisztelni, hogy fiát Uramnak vallom."
»»
« VISSZA A TARTALOMJEGYZÉKHEZ ¦ ABC-rendben: KÖNYVEK CÍME SZERINT ¦ SZERZŐK SZERINT