Mélyebbre a hitben!

Ára: 250,- Ft
Papírkötés, 80 oldal, 105*184mm

Howard G. Hendricks:
Illés

A szerző rendkívül színesen érzékelteti Illés útját:
Akháb, a gonosz király tróntermébe, a Khérit patakjához, a Karmel hegyére, a Baál oltárához, a próféta imakamrájába, végül pedig a fenyőfához.
Úgy veszünk búcsút mindegyik helyszíntől, mintha mi éltük volna át az eseményeket, mintha Isten nem is Illéshez, hanem közvetlenül hozzánk szólt volna.
Illés Isten üzenetét hirdette az elanyagiasodott társadalomban, a bálványimádó nép között.
A szerző olyan személyes hangon beszél a győzelmekről és a kudarcokról, hogy egyszerűen nem maradhatunk passzív szemlélői az eseményeknek.

További könyveink ebben a témakörben:
William MacDonald:
Mindörökre Krisztusban
"...az Úré a szabadítás - amihez semmit sem tehetünk hozzá!"
»»
Elisabeth Elliot:
Biztos fény a messzeségben
"A vezetésért mondott imádságaink tulajdonképpen itt kezdődnek:
bízom benne" »»
Elisabeth Elliot:
Fegyelem - a hívő élet ábécéje
"...boldogságunkat egyedül az engedelmességben találjuk, s a szabályok betartása tesz szabaddá" »»
Elisabeth Elliot:
Feljegyzések
...az imádságról, a megbocsátásról, Isten akaratának dicsőségéről
»»
Csendes idő
Imádkozási kalauz
»»
Malcolm Smith:
Kiégett hívő élet
Amikor nem elég, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk...
»»
Sréter Ferenc:
Az az egy
Sréter Ferenc három Igehirdetés-sorozata
»»
Alex Konya:
Démonok
- a Biblia kijelentései alapján
»»
Sréter Ferenc:
Hét szó a kereszten
"A hét a teljesség száma a Szentírásban.
A keresztben és a kereszten elhangzott szavakban valóban a teljesség van előttünk." »»
E. M. Bounds:
Az imából fakadó erő
"Az egyház módszereket, Isten azonban alkalmasabb embereket keres. Isten módszere az ember." »»
Ron Harris:
Mária, az én Uram anyja
"Máriát úgy próbálom tisztelni, hogy fiát Uramnak vallom."
»»
« VISSZA A TARTALOMJEGYZÉKHEZ ¦ ABC-rendben: KÖNYVEK CÍME SZERINT ¦ SZERZŐK SZERINT